இயக்குநர் மணிபாரதியின் கவிதைகள்

எருதின் முதுகில் வண்ணத்துப்பூச்சி குளத்துமீன்கள் சைவமா, அசைவமா ? தெரிந்து கொள்ள இயக்குநர் மணிபாரதியின் கவிதைகளை வாசியுங்கள்… மின்மினியில்! படிக்க… Read More…

சலவைச் சட்டையில் உன் வாசம்….. சாம்பவி சங்கர்

சலவைச் சட்டையில் உன் வாசம்….. சாம்பவி சங்கர் மின்மினியைத் தூதென எங்கே யாரிடம் செல்லச் சொல்கிறார்? எண்ணமெல்லாம் கேள்வியாக என்னுள் உறையும் உன் நினைவுகள் எனை எழுதேன் என்று மையாகி உருக படிக்க… Read More…